Slimmer werken,
blije klanten

Wat is Six Sigma?

De term Six Sigma zie je vaak in combinatie met Lean, maar de methode kan ook opzichzelfstaand gebruikt worden. Het is een methode die ingezet kan worden om de prestatie van je processen te verbeteren. De methode leent zich voor het oplossen van complexe problemen binnen een proces, waarvan de oorzaak niet direct duidelijk is. Het is hierbij wel van belang dat de kwaliteit van het product of proces meetbaar is. De factoren die de kwaliteit van het proces het meest beïnvloeden moeten namelijk opgespoord kunnen worden en onder controle worden gebracht. Maar wat is Six Sigma dan precies? Dat wordt in deze blog verder uitgelegd.

Dus, wat is Six Sigma?

Het doel van Six Sigma is om de variatie in een proces te minimaliseren om zo de prestaties te verhogen en een constante kwaliteit te waarborgen. In elk proces zit wel enige variatie en dit is meestal ook merkbaar voor de klant. Zolang deze variatie binnen de kwaliteitsgrenzen blijft, is dit geen probleem, maar zodra dit niet meer het geval is dan zullen klanten al snel ontevreden zijn. Met Six Sigma streef je naar perfectie door processen te verbeteren. Je laat je hierbij leiden door dataverzameling en statistiek. Op deze manier kun je variatie opsporen en vervolgens aanpakken. Dit leidt tot het minimaliseren van defecten, het verhogen van de winst, de werknemerstevredenheid en de kwaliteit van producten of diensten.

Dit klinkt waarschijnlijk nog een beetje onduidelijk, dus laten we het uitleggen aan de hand van onderstaande afbeelding.

Wat is Six Sigma?

In deze afbeelding staat OTG voor onderste tolerantiegrens (van de klant) en BTG voor bovenste tolerantiegrens. De gedeeltes links en rechts hiervan zijn defecten; ofwel variaties die klanten niet accepteren. Zo vinden klanten het bijvoorbeeld acceptabel als ze in een zak M&M’s 148 M&M’s krijgen in plaats van 150, maar als dit er slechts 120 zijn dan zijn zij natuurlijk niet meer tevreden. Door de Six Sigma methode te gebruiken kun je deze variatie statistisch inzichtelijk krijgen en kun je dus zien of en waar zulke defecten in je processen voorkomen.

Alles wat binnen de OTG en BTG zit, wordt ook wel de ‘Voice of the Customer’ genoemd. De hele verdeling (dus ook die buiten de OTG en BTG) wordt de ‘Voice of the Proces’ genoemd. En welke denk je dat belangrijker is? De Voice of the Customer natuurlijk! In de afbeelding rechts bevindt het gehele proces (en dus alle variaties van het proces) zich binnen de Voice of the Customer. Dit laat zien dat alle variaties in het proces nog acceptabel zijn voor klanten. Dit is je uiteindelijke einddoel: zorgen dat alle variaties binnen een proces binnen de kwaliteitseisen van de klant vallen.

Waarom Six Sigma?

Met de term Six Sigma (6σ) wordt aangegeven dat een proces dermate geoptimaliseerd is dat zelfs bij een afwijking van zes keer de gemiddelde spreiding (zes keer de standaarddeviatie) de kwaliteit nog voldoet volgens de klant. Ook dit klinkt misschien nog erg abstract en ingewikkeld, dus ook dit leggen wij uit aan de hand van een afbeelding:

Wat is Six Sigma?

In bovenstaande afbeelding kun je ziet dat 1σ (eenmaal de standaarddeviatie) gelijk staat aan 68,27%. Dit houdt in dat in 68,27% van de gevallen de variatie acceptabel is voor de klant. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat dit natuurlijk een veel te laag percentage is. Bij 3σ (driemaal de standaarddeviatie) is dit al in 99,73% van de gevallen het geval. Dit is natuurlijk al een stuk beter, maar alsnog niet goed genoeg. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat er twee keer per dag een mislukte landing op Schiphol is of dat we geen elektriciteit hebben gedurende zeven uur per maand. Als je dus naar dit soort grote getallen kijkt dan kun je zien dat ook 3σ nog niet voldoende is.

6σ daarentegen staat gelijk aan 99,9997%. Dus in 99,9997% van de gevallen is de variatie in een proces acceptabel voor de klant (oftewel de kans op een defect is minder dan 3,4 per miljoen). Dit betekent omgerekend dat er maar één mislukte landing per vijf jaar is op Schiphol en dat we slechts één uur per 34 jaar geen elektriciteit hebben. Dit percentage is hoog genoeg en alle variaties binnen het proces zullen nog acceptabel zijn voor klanten. Vandaar dat het niet 4, niet 5, maar 6σ is.

Voordelen van Six Sigma

  • Het besparen van kosten;
  • Het vergroten van de productiviteit;
  • Het verkorten van levertijden;
  • Het verminderen van fouten;
  • Het creëren van een groeiend marktaandeel;
  • Klantbehoud;
  • Product- en dienstontwikkeling.

Conclusie

Op de vraag ‘Wat is Six Sigma?’ kun je dus antwoorden dat het een methode is om de kwaliteit van je processen te verbeteren en variatie zo veel mogelijk te elimineren. Het grootste verschil met Lean is dat Six Sigma werkt aan de hand van statistiek. Dit is dan ook meteen het belangrijkste uitgangspunt van Six Sigma.

Heeft dit je interesse gewekt voor Six Sigma? Mooi! Bekijk dan ons trainingsaanbod eens. Je kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen voor overige vragen.

Boek nu jouw Lean Six Sigma training

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze artikelen met je)

Of deel het in je netwerk: