Slimmer werken,
blije klanten

Methodes voor een betere bedrijfsvoering

De makkelijkste manier om je bedrijfsvoering te optimaliseren is met behulp van een verbetermethodiek. Het doel van dit blog is om jou te inspireren met vier van deze verbetermethodieken. Zo kan je de methodiek kiezen die het beste bij jouw wensen aansluit. De vier methodes waarover je gaat leren zijn:

lean six sigma, deze kijkt naar de klantwaarde, snelheid en kwaliteit.

agile werken, hiermee kan je in een korte tijd veel doelstellingen halen.

kanban geeft inzicht in mogelijke verbeteringen.

robotic process automatisation maakt automatiseren mogelijk.

1 Lean Six Sigma

Men zegt dat organisaties die lean six sigma niet toepassen snel overtroffen worden door concurrenten die dat wel doen. Leer je klanten goed kennen, dan weet je precies wat ze willen. Onnodige stappen die tot verspillingen leiden kan je weglaten. Kwaliteit leveren spreekt voor zich, maar wat is kwaliteit en wanneer is het goed? Ook hier kijkt lean six sigma aandachtig naar. Niet alleen naar het product, maar ook naar de kwaliteit van de output van processen.

Wat is Lean?

2 Agile werken

Wat agile werken inhoudt? Je werkt in sprints van een tot vier weken om in multidisciplinaire teams doelen te behalen. De ‘Product Owner’ zorgt ervoor dat het team met de belangrijkste taken bezig is. Het team is denkt na over het uitvoeren van oplossingen of innovaties. Samen bespreek je aan het begin van de sprint wie wat gaat doen gedurende die periode. Aan het einde van de sprint wordt het werk opgeleverd en vindt er een evaluatie plaats.

3 Kanban

Om werkzaamheden in kaart te brengen en verbeterpunten te vinden werkt de kanban methodiek zeer goed. Onderdelen van de kanban methodiek zijn bijvoorbeeld visualiseren (bijvoorbeeld met post-its waar activiteiten opstaan die je als team gedaan wilt hebben), minder taken tegelijk doen (work in progress-limiet vaststellen) en voor een goede flow zorgen (hoe korter de doorlooptijd of levertijd, hoe beter). Bekijk ons filmpje om meer over kanban te leren: Kanban | Bureau Tromp – YouTube

4. Robotic Process Automation

Vliegensvlug en foutloos nemen robots laagdrempelige en herhalende handelingen over. Bij Robotic Process Automation (RPA) gaat het niet om mechanische robots, maar om software robots. Dit fenomeen is niet nieuw, maar het is nu veel makkelijker om robots te ontwikkelen en onderhouden. Bovendien worden de robots slimmer en kunnen ze steeds beter overweg met variatie in processen door toepassing van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML). Een groot voordeel van RPA is dat robots beter en sneller in staat zijn om herhalende werkzaamheden te verrichten dan mensen.

Bovenstaande methodieken stellen je als organisatie in staat om je bedrijfsuitvoering te optimaliseren. Op deze manier kun je meegaan met innovatieve technieken en methodieken, zodat je de beste resultaten kunt behalen. Er zijn natuurlijk nog meer technieken en methodieken die je kunt gebruiken om je bedrijfsvoering te optimaliseren. Welke gebruik jij het liefste?

Klik hier om nog beter te leren hoe je jouw bedrijf kan optimaliseren.