Slimmer werken,
blije klanten

1. Hoe heet een staafdiagram dat de frequenties van numerieke gegevens of meetgegevens verbeeldt?

A. Steekproef
B. Histogram
C. Check Sheet
D. Process Map

2. Hoe wordt een systematische groep van activiteiten genoemd die bestemd is om mogelijke falen van een product / proces te herkennen en de gevolgen van die mislukking te evalueren?

A. Six Sigma
B. Design of Experiments
C. Benchmarking
D. Failure mode en Effects Analysis

3. Hoe heet de grafische tool voor het rangschikken van oorzaken van meest belangrijke naar minst belangrijke?

A. Checksheet
B. Oorzaak en Gevolg Diagram
C. Scatter Diagram
D. Pareto Chart

4. Wat biedt een relatie tussen twee variabelen, en zorgt voor een visuele correlatiecoëfficiënt?

A. Control Chart
B. Pareto Chart
C. Scatter Diagram
D. Statistische procescontrole

5. Hoe wordt het aantal eenheden in een steekproef genoemd?

A. Populatie
B. Modus
C. Mean
D. Steekproefgrootte

6. Wat is de naam van een document dat de vereiste kenmerken voor de kwaliteit van een product of dienst beschrijft inclusief metingen en controlemethoden?

A. Statistisch controleproces
B. Controleplan
C. Six Sigma
D. Betrouwbaarheidsinterval

7. Wat is de methodiek die bedrijven voorziet van instrumenten om de capaciteit van hun bedrijfsprocessen te verbeteren?

A. Design of Experiments
B. Benchmarking
C. Six Sigma
D. Failure mode en Effects Analysis

8. Hoe worden de mogelijke resultaten van een willekeurig experiment genoemd?

A. Standaarddeviatie
B. Elementaire uitkomsten
C. Discrete data
D. Steekproefgrootte

9. Hoe wordt de kans op het maken van een juiste of verkeerde conclusie genoemd?

A. Risico
B. Bèta risico
C. Alfa risico
D. Modus

10. Hoe heet het rekenkundige gemiddelde van een reeks waarden?

A. Mediaan
B. Steekproef
C. Modus
D. Mean

Antwoorden

1. B
2. D
3. D
4. C
5. D
6. B
7. C
8. B
9. A
10. D

Word Lean Six Sigma Green Belt

Ook interessant:

Vind je dit artikel interessant? Deel het in je netwerk.