Slimmer werken,
blije klanten

1. Meetnauwkeurigheid wordt bereikt als…

A. Verschillende mensen hetzelfde resultaat krijgen bij het meten van hetzelfde item of kenmerk
B. Als dezelfde persoon die meerdere metingen uitvoert op hetzelfde item of kenmerk elke keer dezelfde resultaten krijgt
C. De meetwaarde weinig afwijkt van de werkelijke waarde
D. Wanneer de resolutie van het meetinstrument ten minste 5 waarden in de reeks kan onderscheiden

2. In een normale verdeling, ontstaat 68% van de data binnen…

A. +/- 2 standaarddeviaties
B. +/- 1 standaarddeviatie
C. +/- 3 standaarddeviaties
D. Buiten de Bell Curve

3. SIPOC staat voor:

A. Suppliers, Inputs, Procedure, Outputs, Customers
B. Simple, Inputs, Process, Outputs, Complex
C. Simple, Inputs, Procedure, Outputs, Complex
D. Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers

4. Een controlelimiet:

A. Geeft de grens van de Bell Curve bij een normale verdeling aan
B. Geeft aan dat een proces of meting waarschijnlijk binnen de grens gaat vallen
C. Geeft aan dat een proces of meting waarschijnlijk buiten de grens gaat vallen
D. Geeft de gewenste bovenste of onderste prestatiewensen van de klant aan

5. Het doel van Design of Experiments is:

A. Alle processtappen in kaart brengen en hun gemiddelde duur bepalen
B. Het bereiken van optimale procesprestaties door het vinden van de juiste omstandigheden voor de belangrijkste inputvariabelen
C. Het bepalen van de beste grafische methode om procesprestaties te illustreren
D. Het bepalen van het gemiddelde en de standaarddeviatie van een populatie

6. Six Sigma Black Belt verantwoordelijkheden omvatten al deze punten, met uitzondering van:

A. Het selecteren van projecten voor Green Belts
B. Het begeleiden van Green Belts
C. Het trainen van managers in Six Sigma technieken en teamwork
D. Het plannen van een marketingstrategie

7. De statistieken die een populatie samenvatten worden aangeduid als:

A. Categorische statistieken
B. Beschrijvende statistieken
C. Probabilistische statistieken
D. Contolestatistieken

8. Wat wordt verhoogd wanneer procesprestaties worden verbeterd?

A. Variabiliteit van de spreidingsbreedte
B. Capabiliteitsindex
C. Herhaalbaarheidsindex
D. Specificatiegrenzen

9. Welke van de volgende instrumenten wordt veelvuldig gebruikt in Quality Function Deployment (QFD)?

A. Affiniteitsdiagram
B. Matrixdiagram
C. Oorzaak en gevolg diagram
D. Activiteit netwerk diagram

10. Welke van de volgende vormen wordt gebruikt om het eindpunt in een flowchart te presenteren?

A. Rechthoek
B. Diamant
C. Pijl
D. Ovaal

Antwoorden

1. C
2. B
3. D
4. B
5. B
6. D
7. B
8. B
9. B
10. D

Word Lean Six Sigma Green Belt

Ook interessant:

Vind je dit artikel interessant? Deel het in je netwerk.